• Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

  • 5000 đ
  • |
  • 09:21
  • |
  • 23-12-2019

  Tại dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất quy định về bảo vệ môi trường không khí.

 • Sử dụng điện thoại trong trường học: Làm sao phát huy hiệu quả?

  • 5000 đ
  • |
  • 09:33
  • |
  • 20-12-2019
  Trong thời đại công nghệ số, vai trò của điện thoại thông minh (smartphone) luôn có 2 mặt tích cực và tiêu cực. Làm thế nào để kiểm soát theo đúng quy định học đường và phát huy vai trò của smartphone trong nhà trường? Để làm được điều này, rất cần ý thức và sự linh động của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh…