Phương Mỹ Chi bị nhắc nhở vì mặc áo hở eo cúng Tổ nghề

Thứ sáu, 13/09/2019 | 09:56