97,6% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018

Thứ sáu, 13/07/2018 | 17:47