Đang bị mất dần chỗ đứng, tương lai nào cho chủ nghĩa dân túy?

Chủ nhật, 07/8/2022 | 07:34 GMT+7

Sự sụp đổ của các nhà lãnh đạo dân túy nổi bật như ông Donald Trump hay ông Boris Johnson đang làm dấy lên những câu hỏi về xu hướng tương lai của chủ nghĩa dân túy.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ft.com)

Trang mạng moderndiplomacy.eu đưa tin trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, thế giới bị phân chia thành 2 hệ tư tưởng khác biệt và rất mâu thuẫn: Chủ nghĩa Tư bản và Chủ nghĩa Cộng sản.

Sự sụp đổ của Liên Xô đã để lại một khoảng trống chính trị trong trật tự thế giới. Khoảng trống này đã mở đường cho sự t...Mời bạn mua hoặc đăng ký để xem tiếp!

Giá: 5.000đ

Quay lại