• Chính sách của ông Biden có quá tham vọng?

  • 5000 đ
  • |
  • 15:45
  • |
  • 20-07-2021
  Trong 3 năm qua, nhiều nhà khoa học Mỹ gốc Hoa đã lựa chọn quay trở về Trung Quốc bởi vì FBI bí mật điều tra các tinh hoa công nghệ gốc Hoa, hoài nghi mức độ trung thành chính trị của họ.