Những điều kiện cần để IPEF phát huy hiệu quả về an ninh và kinh tế

Thứ sáu, 17/6/2022 | 15:40 GMT+7

Theo nhà nghiên cứu cao cấp Girish Luthra, sự tập trung ngày càng tăng vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được phản ánh qua Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo Bộ tứ và sự khởi động của IPEF.

Bộ tứ tại Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo Nhóm Đối thoại An ninh bốn bên. (Nguồn: orfonline.org)

Trang Quỹ nghiên cứu các nhà quan sát (ORF) đăng bài viết của nhà nghiên cứu cao cấp Girish Luthra nhận định rằng sự tập trung ngày càng tăng vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã được phản ánh qua Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo Nhóm Đối thoại An ninh bốn bên (B...Mời bạn mua hoặc đăng ký để xem tiếp!

Giá: 5.000đ

Quay lại